• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - luktan1479

#1
Finance for Non – financeวิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี 9 พฤษภาคม 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                                    หลักการและเหตุผล           การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง "Finance" นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน  และ อื่น ๆ  หากผู้บริหารที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ขาดซึ่งความความสามารถเหล่านี้ ย่อมสร้าง ผลเสีย มากกว่า ผลดี อย่างแน่นอน          หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน หรือ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น  เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน   โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ จนสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วยตนเองวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างลึกซึ้ง2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุนได้4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหัวข้อการบรรยายและ WorkshopModule  1 เตรียมความพร้อม....สู่การ Finance for Non-finance มืออาชีพ1. บทบาทและหน้าที่ของ Finance for Non-finance2. เป้าหมายขององค์กรที่ Finance for Non-finance ต้องคำนึงถึง3. ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 • การตัดสินใจจากการลงทุน
 • การนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานของตน
4. เรียนรู้และเข้าใจวงจรบัญชีแบบง่าย ๆ5. บัญชี 5 หมวด และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีคู่6. กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ การเป็น Finance for Non – finance อย่างถ่องแท้Module 2 วิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร7. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน8. การวิเคราะห์งบการเงิน 3 สหาย
 • งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)
 • งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L)
 • งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)
9. กิจกรรม วิเคราะห์งบ 3 สหาย 10. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common - Size)11. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)Module 3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน12. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน
 • อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
 • อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio) 
 • อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) 
 • อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio) 
13. กิจกรรม ฝึกวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4  สหาย14. มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)
 • มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)
 • มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)
 • ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา Future Value และ Present Value ให้ได้ภายใน 10 วินาที
15. กิจกรรม วิเคราะห์มูลค่าเงิน....เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุน16. การค้นหาจุด.... เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
 • Net Present Value (NPV)
 • Internal Rate of Return (IRR)
 • การคำนวณระยะเวลาการคืนทุน Payback Period (PBP)
ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา NPV และ IRR  ให้ได้ภายใน 10 วินาที17. กิจกรรม ค้นหาจุด....เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด18. การคำนวณหา จุดคุ้มทุน Break Even Point (BEP)19. ศัพท์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางการเงิน20. สรุป ถาม - ตอบ
ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อTel. : 086-318-3152 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp
#2
ทัวร์อังกฤษ 2567 พาเที่ยว เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาประหยัด ทัวร์อังกฤษ 2567 มีไกด์ดูแล บ้านพัก อพาร์เม้นท์ ทัวร์อังกฤษ 2567 สบายสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำปรึกษา ทัวร์อังกฤษ 2567 ปี2566 -2567

sl.vm101.net/V1g54
sl.vm101.net/statistics/V1g54
sl.vm105.net/V1g54
sl.vm105.net/statistics/V1g54
sl.okwebtour.com/V1g54
sl.okwebtour.com/statistics/V1g54
#3
ทัวร์ยุโรป 2024 จัดทัวร์ศึกษางานต่างถิ่น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ยุโรป 2024 รับจัดกลุ่มเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์ยุโรป 2024 โดยทีมงานผู้ชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567

sl.vm101.net/4XPg4
sl.vm101.net/statistics/4XPg4
sl.vm105.net/4XPg4
sl.vm105.net/statistics/4XPg4
sl.okwebtour.com/4XPg4
sl.okwebtour.com/statistics/4XPg4
#4
ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ เรามีอาหารและก็อาหารว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ เราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/N2ZbN
sl.vm101.net/statistics/N2ZbN
sl.vm105.net/N2ZbN
sl.vm105.net/statistics/N2ZbN
sl.okwebtour.com/N2ZbN
sl.okwebtour.com/statistics/N2ZbN
#5
ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่เป็นอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ เรามีของกินและอาหารหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ เราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/4QZle
sl.vm101.net/statistics/4QZle
sl.vm105.net/4QZle
sl.vm105.net/statistics/4QZle
sl.okwebtour.com/4QZle
sl.okwebtour.com/statistics/4QZle
#6
สวัสดีครับ ผม ดิ๊พ บอยสเก๊าท์ CEO และผู้บริหาร ลีวาลีย์ เวดดิ้ง วันนี้ผมมีข่าวสารมาอัพเดทให้กับคู่รักทุกคู่ที่กำลังอยากจะแต่งงานได้เข้าใจกันนะครับพิธีลอดซุ้มกระบี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีการที่มีความสวยงามมากๆ แต่ในขั้นตอนการดำเนินการในพิธีนั้นต้องอาศัยความชำนานความรู้และการจัดการในการดำเนินพิธีให้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ จะต้องมีการซักซ้อมกันก่อนพิธีจะเริ่มด้วยการวาง Blocking และตำแหน่งคน และซ้อมรันคิวให้เกิดความเข้าใจทั้งทีมงานซุ้มกระบี่และคู่บ่าวสาว รวมถึงช่างภาพและช่างวีดีโอที่จะได้รู้มุมในการถ่ายบันทึกภาพ ถึงจะทำให้คิวนี้ออกมาอย่างสวยงามรวมถึงการถ่ายภาพและให้ได้บรรยากาศกับทุกคนที่เข้ามาร่วมในงานประสบการณ์และความชำนาญจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากในขั้นตอนพิธีนี้ ฤกษ์ดีปีนี้ให้ ลีวาลีย์ เวดดิ้ง ดูแลงานแต่งงานของคุณ เพราะเรา จะทำให้วันที่สำคัญที่สุด เป็นมากกว่า " งานแต่งงาน " สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม FACEBOOK https://www.facebook.com/livaliwedding/ LINE @livaliwedding รับจัดงานแต่งงาน ออแกไนซ์งานแต่งงาน ให้เช่าพานขันหมาก Livali Wedding IG : livaliwedding WEBSITE. http://www.livaliwedding.com/ Mobile 0888744499,0979565144 ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งครบวงจร ออ แก ไนซ์ งานแต่ง ดูแลพิธีการ โดย ดิ๊พ บอยสเก๊าท์ พิธีกรงานแต่ง ขอดูแลทุกคู่รัก ด้วยหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าและมีความสวยงามตามหลักจารีตประเพณี ลำดับทุกขั้นตอนพิธี โดย พิธีกรงานแต่งงาน มืออาชีพ ดิ๊พ บอยสเก๊าท์ LIVALI WEDDING รับจัดงานแต่งงาน บริการถ่ายพรีเวดดิ้ง #พิธีกรงานแต่งงาน #พิธีกรงานแต่งงานเช้า #พิธีกรงานอีเว้นท์ #พิธีกร #ให้เช่าพานขันหมาก #รับจัดพานขันหมาก #รับจัดพานขันหมากเอก #รับจัดพานขันหมาก #นายพิธีงานแต่ง
 [url=https://www.livaliwedding.com/]รับจัดงานแต่งงานนนทบุรี[/url] รับจัดงานแต่งงานปทุมธานี รับจัดงานแต่งงานสมุทรสาคร รับจัดงานแต่งงานกรุงเทพ รับจัดงานแต่งงานสมุทรปราการ รับจัดงานแต่งงานใกล้ฉัน ขันหมากจีน รับจัดงานแต่งงานครบวงจร รับจัดงานแต่งเช้า จัดงานแต่งงานที่โรงแรม  ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก  พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน เช่าฉากงานแต่ง  รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานราชพฤกษ์ รับจัดงานแต่งงานบางแค รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่งงาน นายพิธี ทีมรันคิว รับจัดขันหมากจีน รับจัดงานแต่งตลิ่งชัน รับจัดงานแต่งงานพระราม 2 รับจัดงานแต่งงานลาดพร้าว รับจัดงานแต่งงานพุทธมณฑล รับจัดงานแต่งงานบางนา รับจัดงานแต่งงานพระประแดง รับจัดงานแต่งงานนครปฐม ตกแต่งสถานที่งานแต่ง รับจัดงานแต่งงานราคาถูก สถานที่จัดงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่โรงแรม พานขันหมากเอกให้เช่า ขันหมาก รันคิว พิธีกร รับจัดงานแต่งงานนนทบุรี รับจัดงานแต่งงานปทุมธานี รับจัดงานแต่งงานสมุทรสาคร รับจัดงานแต่งงานกรุงเทพ รับจัดงานแต่งงานสมุทรปราการ รับจัดงานแต่งงานใกล้ฉัน ขันหมากจีน รับจัดงานแต่งงานครบวงจร รับจัดงานแต่งเช้า จัดงานแต่งงานที่โรงแรม  ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก  พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน เช่าฉากงานแต่ง  รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานราชพฤกษ์ รับจัดงานแต่งงานบางแค รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่งงาน นายพิธี ทีมรันคิว รับจัดขันหมากจีน รับจัดงานแต่งตลิ่งชัน รับจัดงานแต่งงานพระราม 2 รับจัดงานแต่งงานลาดพร้าว รับจัดงานแต่งงานพุทธมณฑล รับจัดงานแต่งงานบางนา รับจัดงานแต่งงานพระประแดง รับจัดงานแต่งงานนครปฐม ตกแต่งสถานที่งานแต่ง รับจัดงานแต่งงานราคาถูก สถานที่จัดงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่โรงแรม พานขันหมากเอกให้เช่า ขันหมาก รันคิว พิธีกร
#7
     บริษัท เอซี ไดรฟ์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวของวิศวกรผู้มีประสบการณ์อีกทั้งด้านงานขาย งานบริการข้างหลังแนวทางการขาย งานซ่อมแซมแล้วก็งานดูแลรักษา Softstart Danfoss อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ หรือ Variable Speed Drive (VSD)ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Varies Speed Drives https://www.acdrive.co.th

     ซึ่งได้รับการตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย แล้วก็ Service Partner ของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) แบรนด์ Danfoss/Vacon อย่างเป็นทางการ

     พร้อมด้วยมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวางแบบและผลิตตู้ไฟฟ้า เป็นต้นว่า MDB,MCC,ตู้ Starter และก็ตู้ Control ในแบบอย่าง ต่างๆ และก็มีรายการสินค้ารวมทั้งบริการ ติดตามในเว็บ https://www.acdrive.co.th และ https://www.facebook.com/people/AC-DRIVE/100057200870447/

     เกี่ยวกับ บริษัท เอซี ไดรฟ์ https://www.acdrive.co.th/about

     ผลิตภัณฑ์ บริษัท เอซี ไดรฟ์ มีจัดจำหน่าย https://www.acdrive.co.th/products 

     งานบริการ บริษัท เอซี ไดรฟ์ https://www.acdrive.co.th/services

     ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเหมาะ คุณอำนาจ 087-3305949 และก็ คุณชัยวัฒน์ 081-3983999
 


เครดิตบทความ บทความ Varies Speed Drives https://www.acdrive.co.th
#8
เสริมหน้าอก เทคนิคเลเซอร์ การเลือกสถานพยาบาลศัลยกรรมความงดงามที่สมควรถือได้ว่าเป็นการ เสริมหน้าอก เทคนิคเลเซอร์ ตกลงใจที่สำคัญซึ่งต้องมี เสริมหน้าอก เทคนิคเลเซอร์ การศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งใคร่ครวญอย่างละเอียด ด้วยการประเมินเหตุต่างๆดังเช่น เกียรติศักดิ์ของสถานพยาบาล ข้อมูลประจำตัวของศัลยแพทย์ แล้วก็คำรับรองของคนเจ็บ แต่ละบุคคลจะสามารถเลือกหนทางที่มีข้อมูลครบถ้วนซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่มีความต้องการและก็ความคาดหมายเฉพาะของพวกเขา สิ่งสำคัญคือจำต้องให้ความใส่ใจกับความปลอดภัย คุณภาพการดูแล รวมทั้งประสบการณ์โดยรวมสำหรับเพื่อการตัดสินใจคราวนี้ สุดท้ายแล้ว การใช้เวลาประเมินสถานพยาบาลต่างๆให้ถี่ถ้วนจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคนป่วยจะได้รับผลสรุปที่เยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นได้จากขั้นตอนความงดงามของพวกเขา ดังนั้น ก่อนที่จะทำการตัดสินใจขั้นท้ายสุดเกี่ยวกับสถานพยาบาล สิ่งสำคัญเป็นจะต้องดำเนินงานตรวจสอบสถานะและการให้คำปรึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อรับประกันคำตอบที่บรรลุผลสำเร็จและน่าพึงพอใจ

shorturl.asia/shorturl.asia/JnZMz
shorturl.asia/statistics/shorturl.asia/JnZMz
shorturl.at/fGIT6
shorturl.at/url-total-clicks.php?u=shorturl.at/fGIT6
#9
แก้ไขหน้าอก การเลือกสถานพยาบาลศัลยกรรมความสวยสดงดงามที่เหมาะสมถือได้ว่าเป็นการ แก้ไขหน้าอก ตัดสินใจที่สำคัญซึ่งต้องมี แก้ไขหน้าอก การค้นคว้าและตรึกตรองให้ถี่ถ้วน ด้วยการประเมินต้นเหตุต่างๆเป็นต้นว่า กิตติศัพท์ของคลินิก ข้อมูลประจำตัวของศัลยแพทย์ แล้วก็คำยืนยันของผู้ป่วย แต่ละบุคคลจะสามารถเลือกหนทางที่มีข้อมูลครบบริบรูณ์ซึ่งสอดคล้องกับความอยากและความคาดหวังเฉพาะของพวกเขา สิ่งจำเป็นคือจำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่กับความปลอดภัย ประสิทธิภาพการดูแล แล้วก็ประสบการณ์โดยรวมในการตัดสินใจครั้งนี้ ตอนท้ายแล้ว การใช้เวลาประเมินคลินิกต่างๆให้ถี่ถ้วนจะช่วยทำให้เชื่อมั่นได้ว่าคนเจ็บจะได้รับผลที่เยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากขั้นตอนความสวยของพวกเขา ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจขั้นท้ายสุดเกี่ยวกับสถานพยาบาล สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติการพิจารณาสถานะและการให้คำปรึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อค้ำประกันผลที่บรรลุเป้าหมายรวมทั้งน่าพอใจ

shorturl.asia/1DBpC
shorturl.asia/statistics/1DBpC
shorturl.at/pK679
shorturl.at/url-total-clicks.php?u=shorturl.at/pK679
#10
จ้างโพสขายบ้านลงหนาแรกกูเกิล  

 โพสขายบ้านอสังหาได้ผลดีติดหน้าแรกได้จริงๆ

  โพสขายอสังหาไม่มีค่านายนายหน้า 
จ้างโพสขายอสังหาที่ไหนดี  ที่เดียวทีรับรองผลการโพสต์ขายบ้าน ติดหน้าแรกกูเกิลได้จริง รับจ้างลงประกาศขายบ้าน-ที่ดิน-อสังหา รับโพสต์ลงเว็บขายบ้าน อันดับ1 รับโพสขายบ้าน-ที่ดิน รับโพสต์ลงเว็บขายบ้าน การโพสต์ขายบ้านโดยนักเขียนบทความ มืออาชีพ รับโพสต์เว็บไซต์อสังหา หวังผลได้จริง รับโปรโมทโพสต์ขายบ้าน แตกต่างอย่างสร้างสรรค์และตั้งใจ ให้ติดGoogleหน้าแรกได้จริงทุกโพสต์ รับประกันผลงาน รับจ้างโพสต์บ้าน-ที่ดิน ที่ได้ผลมากกว่าทุกการโพสต์ในไทย

จ้างโพสขายบ้านลงหนาแรกกูเกิล ปัญหาส่วนใหญ่ของคนอยากขายบ้านที่ดินทั่วไป  หรือโพสต์ขายบ้านออนไลน์  มักจะมีคำถามเสมอ ว่าทำไมบ้านฉัน ที่ดินของฉัน ยังขายไม่ได้ซักที ทั้งๆที่ บ้านที่ขาย ในหมู่บ้านเดียวกันราคาสภาพ ก็ไม่ได้ต่างกัน ทำไมขายไม่ได้เหมือนเค้า บุญกรรม มีก็จริง อย่าเพิ่งโทษ ลองดูดีๆก่อนว่า โพสโฆษณาขายบ้าน ที่ดิน ของคุณดีพอหรือยัง จ้างโพสขายอสังหา ที่ไหนดี ไม่มีค่านายหน้า ได้ผลดี ติดหน้าแรกได้จริงๆ 

ทีมงานเราช่วยคุณได้ โดย ทีมง่านเขียนบทความขายบ้านขายที่ดินมืออาชีพ ต้องเขียนยังไง ถึงจะได้อย่างนี้ ? นี่เลย! 

เรามีทีมงาน เขียน "เขียนยังไงให้ขายบ้าน ขายที่ดิน ได้" หาจุดเด่น ให้เจอ ไม่มีจุดเด่น อย่าขายครับ เหนื่อยเปล่า ไม่ใช่ใคร อะไรก็ได้

และ เท่านั้นยังไงพอ เรายังมีทีมโพสต์แบบ SEO ช่วยให้คุณติดหน้าแรกGoogle ด้วยราคาถูกที่สุด เมื่อเทียบราคากับคุณภาพ การันตี ที่เดียวในเมืองไทย

จ้างโพสขายอสังหา ที่ไหนดี ไม่มีค่านายหน้า ได้ผลดี ติดหน้าแรกได้จริงๆ
อยากขายบ้านได้ไว ได้ราคาดีๆ โพสต์อสังหา บ้านที่ดินออนไลน์ ปรึกษาเรา...ได้ฟรี ก่อนตัดสินใจ ให้คำปรึกษาจากมืออาชีพอย่างตรงไปตรง 0922497813 Line id Su.banforum ประสบการณ์กว่า10ปี
โพสต์ลงให้ติดหน้าแรกกูเกิลในเว็บหลัก เว็บอสังหาฟรียอดนิยม เว็บทั่วไป และ โพสต์ในกลุ่มเฟสบุ้คอสังหา โพส1ได้ถึง4
การโพสขายบ้านที่ดิน ไม่ว่าจากเว็บใหญ่ แค่ไหน ถ้าไม่ติดกูเกิลหน้าแรก คือโพสที่เสียโอกาส และไม่คุ้มค่าเงิน และเวลาอย่างยิ่ง

โพสต์ขายอสังหาบ้านที่ดิน ติดหน้าแรกเร็วที่สุดในเมืองไทย เพียง7วัน การันตี
วิธีการทำโฆษณาขายบ้านออนไลน์กับ เรา จ้างโพสขายอสังหา ที่ไหนดี ไม่มีค่านาย นายหน้า ได้ผลดี ติดหน้าแรกได้จริงๆ
เมื่อเลือกโปรโมชั่นที่ท่านสนใจได้แล้ว เพียงส่งข้อมุล และ รูปภาพ บ้าน ที่ดิน คอนโด อสังหาริมทรัพย์ ของท่าน ที่จะขาย ให้เช่า 4-20 รูป ตามโปรโมชั่น ข้อมูลในการใช้โพสต์  เช่น เนื้อที่ดิน ขนาด จำนวนห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนอน ขนาดเนื้อที่ดิน พื้นทีใช้สอย ตำแหน่งที่อยู่ ทำเล ย่าน ถนน ตำบล อำเภอ เขต ของอสังหา นั้นๆ ถานที่ใกล้เคียง จุดเด่นของทรัพย์สิน  และ รายละเอียดของท่านสำหรับการติดต่อ ของท่าน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ไลน์ไอดี และ อีเมลล์ เฟสบุ้ค เพียงข้อมูลพิ้นฐานให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ที่เหลือไม่ต้องกังวล เราจะปรับแต่งข้อความให้เอง

เมื่อได้ข้อมูล และดูข้อมุลครบแล้ว เราจะแจ้ง เบอร์บัญชี เพื่อให้ท่านชำระเข้ามา หลังจากนั้นเราจะเขียนข้อมูล โดยทีมงานนักเขียน ให้ถูกตามหลัก SEO และ ให้น่าสนใจ โพสหลักเสร็จภายใน 1 วัน  ส่งให้ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้น เราจะทะยอยโพสต์ในเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ตามเงื่อนไข และ ผลักดันให้ติดgoogle หน้าแรก ภายใน7วัน (เป็นการติดgoogleที่เร็วที่สุดในเมืองไทย) พร้อมส่งรายงานการโพสต์และลิงค์การโพสต์ และ อันดับคำในกูเกิล เป็นแบบ  ในแบบ realtime  รูปแบบexcel  สามาถเช็ครายลิงค์และอันดับคำเองได้ตลอดเวลา การันตี ลิงคฺ์และอันดับในกูเกิล ผลักดันตลอดโปรโมชั่น ไม่ตกหล่นหาย

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://housepos.com/โพสบ้านลงหน้าแรกกูเกิล/
#11
แก้จมูก บางนา การเลือกคลินิกศัลยกรรมความสวยสดงดงามที่สมควรถือได้ว่าเป็นการ แก้จมูก บางนา ตกลงใจที่สำคัญซึ่งจะต้องมี แก้จมูก บางนา การศึกษาเรียนรู้วิจัยรวมทั้งตรึกตรองอย่างรอบคอบ ด้วยการวัดต้นสายปลายเหตุต่างๆอย่างเช่น ความโด่งดังของคลินิก ข้อมูลประจำตัวของศัลยแพทย์ แล้วก็คำรับรองของคนไข้ แต่ละบุคคลจะสามารถเลือกทางเลือกที่มีข้อมูลครบสมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการและก็ความมุ่งหวังเฉพาะของพวกเขา สิ่งจำเป็นเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพการดูแล รวมทั้งประสบการณ์โดยรวมสำหรับในการตกลงใจครั้งนี้ ตอนท้ายแล้ว การใช้เวลาประเมินสถานพยาบาลต่างๆให้ละเอียดจะช่วยให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้เจ็บป่วยจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นได้จากขั้นตอนความงามของพวกเขา เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับสถานพยาบาล สิ่งสำคัญคือจะต้องปฏิบัติการวิเคราะห์สถานะรวมทั้งการให้คำปรึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อรับประกันผลสรุปที่ไปถึงเป้าหมายรวมทั้งน่าพอใจ

shorturl.asia/R8PLU
shorturl.asia/statistics/R8PLU
sl.vm101.net/eoJd4
sl.vm101.net/statistics/eoJd4
sl.vm105.net/eoJd4
sl.vm105.net/statistics/eoJd4
sl.okwebtour.com/eoJd4
sl.okwebtour.com/statistics/eoJd4
#12
TKL  หรือ Techknowledge Consulting โดยเราก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับติดตั้งระบบที่ปรึกษาด้าน IT  Cloud  โดยการรวมกลุ่มกันของทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้าน IT จากสาขาอาชีพต่างๆกันไปที่มีแนวความคิดในทางเดียวกันว่า​ "เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่ทำอย่างไรจึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการหรือประเภทของธุรกิจนั้นๆให้มากที่สุด IT โรงพยาบาล  IT outsource
#13
รับสร้างบ้านเชียงใหม่ ถ้าคุณหาหอพัก ราคาย่อมเยา เดินทาง ได้สะดวก ถ้าท่านกำลังมองหา Hotel,Apartment รับสร้างบ้านเชียงใหม่ ที่นี่มีที่จอดรถ เสนอแนะที่แหน่งใดดี ห้องแอร์ รับสร้างบ้านเชียงใหม่ ช่วยด้วยนะ มีอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง WIFI รับสร้างบ้านเชียงใหม่ ลองดูแผนที่ เลย หรือโทรติดต่อถามราคาก่อนได้

shorturl.asia/Ia5D0
shorturl.asia/statistics/Ia5D0
shorturl.at/fhqwR
shorturl.at/url-total-clicks.php?u=shorturl.at/fhqwR
#14
3 Body Problem คณิตศาสตร์จักรวาลสุดโกลาหลในซีรีส์บนเน็ตฟลิกซ์

ซีรีส์เรื่อง 3 Body Problem หรือ ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก" ความยาว 8 ตอน บนเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ซึ่งสร้างจากนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดังของหลิวฉือซิน นักเขียนชาวจีน มีแรงบันดาลใจจากปริศนาทางวิทยาศาสตร์ในวงการดาราศาสตร์ที่มีอยู่จริง -- คิต เยทส์ นักคณิตศาสตร์ อธิบายกับบีบีซี

อะไรกันที่เชื่อมโยง เซอร์ไอแซก นิวตัน, ระบบสุริยะจากต่างดาว และซีรีส์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนเน็ตฟลิกซ์

คำตอบก็คือ 3 body problem หรือ "ปัญหาของ 3 วัตถุ" ปริศนาทางดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่อธิบายว่า เหตุใดการทำนายวิถีโคจรของดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ และดวงดาวในระยะยาว หรือกล่าวอย่างง่าย ๆ คือ การทำนายวงโคจรของดาวสามดวง จึงมักเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง

แล้ว 3 body problem หรือปัญหา 3 วัตถุ คืออะไร ทำไมมันจึงกลายเป็นชื่อซีรีส์ทางเน็ตฟลิกซ์

ซีรีส์ทางเน็ตฟลิกซ์ หรือ หนัง เรื่องนี้ สร้างจากหนังสือเล่มแรกของนิยายไซ-ไฟ วิทยาศาสตร์ไตรภาคของ หลิว ฉือซิน นักเขียนชาวจีน ซึ่งหนังสือเล่มแรกในไตรภาคชุดนี้มีชื่อว่า "รำลึกแห่งอดีตกาลของโลก (the Remembrance of Earth's Past) สำหรับเนื้อหาในนิยายทั้งสามเล่ม ผู้เขียนนิยายตั้งใจให้มีรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์อยู่ในเรื่อง แม้จะมีการดัดแปลงอยู่บ้าง แต่ก็ยังเต็มไปด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์...ติดตามรับชมซีรี่ส์เรื่องนี้ได้ที่ Netflix และ แฟรตฟอร์ม ดูหนังออนไลน์ ทั่วไปได้แล้ววันนี้

เครดิต https://www.bbc.com/thai/articles/c0keyeq1wr5o
#15
สาธุ (The Believers) ซีรีส์ไทยที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ เพิ่งออนแอร์ทาง Netflix ไปเมื่อ 27 มีนาคม 2567 นี้เอง " สาธุ " เป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิท 3 คนที่ลงทุนทำธุรกิจแล้วเจ๊งติดหนี้ก้อนโตจึงต้องหาเงินมาใช้หนี้  เมื่อชีวิตมีปัญหาจึงหันหน้าเข้าหาวัดและทำให้พวกเขาพบกับวิธีการที่จะหาเงินก้อนโตได้ในเวลาอันรวดเร็ว นั่นคือ การทำธุรกิจวัดนั่นเอง ! แค่เนื้อเรื่องคร่าวๆ ก็แปลกใหม่ น่าสนุกแล้ว แถมกล้าท้าทายประเด็นพุทธพาณิชย์อีกด้วย   บอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากถึงมากที่สุด  ดู 9 ตอนรวดจบภายใน 1 วัน เพราะหยุดดูไม่ได้จริงๆ ป้ายยาขนาดนี้แล้ว ติดตามชมได้ใน Netflix หรือ เว็บดูหนังออนไลน์ทั่วไปได้เลยค่ะ แต่ก่อนไปชม อ่านรีวิวเรียกน้ำย่อยเพื่อเพิ่มอรรถรถในการรับชมก่อนน้า

เพื่อน ๆ รู้สึกไหมฮะว่าซีรีส์เรื่องนี้ มีกลยุทธ์การตลาดซ่อนอยู่เยอะมาก ซึ่ง Related กับการทำธุรกิจในยุคนี้สุด ๆ วันนี้แอดเลยขอพาทุกคนไปส่องกลยุทธ์การตลาดที่อยู่ในซีรีส์ "สาธุ" พร้อมกันเลยว่าจะน่าสนใจแค่ไหน ซึ่งแอดว่าสามารถนำปรับใช้ในการสร้างแบรนด์หรือทำแคมเปญได้ดีเลยล่ะคร้าบบบ

*คอนเทนต์นี้อาจมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนในซีรีส์ สำหรับใครที่ไม่ได้เริ่มดู หรือยังดูไม่จบ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะฮะ แอดไม่ได้มีเจตนาสปอยล์แต่อย่างใด...

1. Faith Marketing ตั้งต้นธุรกิจจากแรงศรัทธาที่ประเมินค่าไม่ได้
2. Rebranding เปลี่ยนวัดร้างให้ดัง สร้าง Storytelling กินใจนักแสวงบุญ
3. Influencer Marketing ใช้พระเทศน์ดีมีคาริสม่า สร้างภาพจำและดึงคนเข้าวัด
4. Collaboration ร่วมธุรกิจกับคนในพื้นที่ เพื่อเข้าถึงใจชาวบ้าน
5. Seasonal Marketing จัดเทศกาลช่วงวันพระใหญ่ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้
6. Communication 360 องศา สื่อสารครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์

หลังดูซีรีส์เรื่อง "สาธุ" จบ แอดมีความรู้สึกหลายอย่าง ทั้งชื่นชมทีมงานและนักแสดงที่สร้างสรรค์ผลงานดี ๆ แบบนี้ออกมา ทึ้งในความกล้าที่หยิบประเด็นอ่อนไหวทางพระพุทธศาสนา มาผนวกกับการทำธุรกิจ แล้วนำเสนอได้อย่างเข้มข้นและมีชั้นเชิง ส่วนกลยุทธ์การตลาดในที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ ก็สื่อสารได้น่าสนใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำแคมเปญต่าง ๆ ได้


แต่มีสิ่งหนึ่งที่แอดคาใจ สาธุจะมีซีซัน 2 หรือไม่ ? แล้วจะมาเมื่อไร ? แอดเชื่อว่าต้องมีคนคิดเหมือนกันแน่ ๆ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://adaddictth.com/knowledge/The-Believers-Thai-Series